OBS! Natten mellan torsdag-fredag nästa vecka (26-27 februari) kommer Internetförbindelsen till lareinawebshop.com att brytas under 15 minuter pga ett planerat underhållsarbete av vår Internetleverantör.

Ett större underhållsarbete kommer samtidigt att utföras vilket i princip innebär att lareinawebshop.com beräknas vara helt stängd mellan kl 02.00-05.00 och under tiden kommer det att stå en skylt om att underhållsarbete pågår (förutom de 15 minuter som internetuppkopplingen är helt avbruten).

Detta berör dock ej lareinapresenter.com och blog.lareinapresenter.com eftersom de har en annan Internetleverantör.